flaga Polska
flaga Angielska
flaga Niemiecka
Hotel Światowit
Kontakt

 

  Światowit ***
Centrum-Hotele Spółka z o.o. w likwidacji
adres: Al. Kościuszki 68
90-432 Łódź
telefony: +48.42 636 36 37
+48.42 636 38 17
mobile: +48.609 674 740
e-mail: swiatowit@centrumhotele.pl
KRS: 0000309016
NIP: 7240003585

Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko:
Firm / instytucja:
Telefon:
Adres email:
Wiadomość:
Wyrażam zgodę:
 na przetwarzanie podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych w celach marketingowych, w tym przedstawienia oferty przez „Centrum-Hotele” Sp. z o.o. w likwidacji. Poinformowano mnie o możliwości odwołania zgody w każdym czasie.
 na otrzymywanie informacji handlowej od „Centrum-Hotele” Sp. z o.o. w likwidacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu.
 na używanie wykorzystywanych przeze mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez „Centrum-Hotele” Sp. z o.o. w likwidacji dla celów marketingu bezpośredniego poprzez kontakt za pomocą podanego w formularzu numeru telefonu.

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest „Centrum-Hotele” Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą pod adresem: ul. Kościuszki 68, 90-432 Łódź, tel.: 42 632 83 36, e-mail: sekretariat@centrumhotele.pl. Dane będą przetwarzane do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, a mianowicie marketingu bezpośredniego. Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub zaprzestania realizowania ww. celów. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, które jej dotyczą, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej.
10% rabatu dla
Gości naszego hotelu!